GOGO Metaal wil graag haar bijdrage leveren door Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen.

Vanuit ambitie en in samenwerking met de Metaal Unie hanteren wij 7 principes:

  • We houden rekening met economie en het milieu;
  • We zijn transparant in besluiten en activiteiten die een effect hebben op de maatschappij en het milieu;
  • We gedragen ons ethisch;
  • We respecteren de belangen van onze stakeholders;
  • We respecteren de rechtsorde en accepteren dat dit verplicht is;
  • We respecteren de internationale gedragsnormen;
  • We respecteren de mensenrechten en onderkennen de universaliteit en het belang hiervan.